• University Leadership

  JIANG Feng / LI Yansong

   

  Chair of the University Council

  JIANG Feng, Minister-Counsellor

  President

  LI Yansong

  Vice Chair of the University Council

  WANG Jing

  QIAN Ling

  Vice President

   

  ZHANG Feng

  YANG Li

  LIN Xuelei

  ZHANG Jing

  ZHA Mingjian

   

   

  History of the Presidency

  Chair

  Tenure

  President

  Tenure

  JIANG Chunfang

  1949.12  -  1951.05

  JIANG Chunfang

  1949.12  -  1952.03

  TU Feng

  1953.01  -  1955.02

  TU Feng

  1952.03  -  1957.03

  1955.02  -  1956.05

  1956.05  -  1958.03

  ZHANG Peicheng

  1958.03  -  1960.01

  ZHANG Peicheng

  1958.04  -  1964.10

  CHEN Zhunti

  1960.01  -  1967.01

  WANG Jiyu

  1964.10  -  1967.01

  HAN Zongqi

  1972.09  -  1978.08

  1978.08  -  1981.05

  1978.08  -  1984.02

  ZHANG Xianchong

  1984.03  -  1986.12

  HU Menghao

  1982.09  -  1990.03

  ZHU Liyun

  1986.12  -  1991.04

  1991.04  -  1995.05

  DAI Weidong

  1990.03  -  1995.02

  DAI Weidong

  1995.05  -  2000.01

  1995.02  -  1999.06

  2000.01  -  2004.07

  1999.06  -  2006.01

  WU Youfu

  2004.07  -  2005.05

  2005.05  -  2014.01

  CAO Deming

  2006.01  -  2011.05

  2011.05  - 2017.06

  Share:
  网络彩票代理